Make your own free website on Tripod.com

Svoje oduševljenje njenim platnima slikanih tehnikom klasičnog realizma, njenim raskošnim stilom, a nadasve njom samom, nakon što sam ju upoznao u njenom ateljeu aprila 2004, želeo sam da podelim sa drugima. Ova stranica predstavlja moj skromni pokušaj u tom pravcu. Srđan Kosovac

Kosovka Marinković

Moj čarobni svet

 

Događanja u "Ateljeu Kosovka"

 

Stanica u pripremi. Dođite kasnije.

copyright 2005 Srđan Kosovac: srdjankosovac@yahoo.com
Sva prava umnožavanja, distribucije i korišćenja materijala, dizajna ili programskog koda sa ove internet adrese
zadržava Srđan Kosovac